periodi vata pitta kapha

periodi vata pitta kapha

periodi vata pitta kapha

INFLUENZA DI VATA – PITTA – KAPHA

DALLA NASCITA ALLA PUBERTÀ = KAPHA

DALLA PUBERTÀ A CIRCA 30/45 ANNI = PITTA

DAI 45 ANNI ALLA MORTE = VATA

DALLE 06 ALLE 10 = PREDOMINA FORZA KAPHA = DALLE 18 ALLE 22

DALLE 10 ALLE 14 = PREDOMINA FORZA PITTA = DALLE 22 ALLE 02

DALLE 14 ALLE 18 = PREDOMINA FORZA VATA = DALLE 02 ALLE 06

PRIMAVERA ED AUTUNNO = PREDOMINA FORZA KAPHA

ESTATE = PREDOMINA FORZA PITTA

INVERNO = PREDOMINA FORZA VATA